Brže osmislite bolja predavanja
1) Gdje je živio Zakej? a) Jerihon b) Jeruzalem c) Jajce 2) Što je Zakej bio po zanimanju? a) automehaničar b) policajac c) nadcarinik 3) Jesu li ljudi voljeli Zakeja? a) jesu b) nisu c) malo 4) Tko je jednoga dana došao u Jerihon? a) Papa Franjo b) apostol Petar c) Mesija 5) Da bi vidio Isusa Zakej se popeo na: a) smokvu b) automobil c) krušku 6) Kakvog je rasta bio Zakej? a) niskog b) srednjeg c) visokog 7) Gdje je Zakej ugostio Isusa? a) U restoranu b) U svojoj kući c) U sinagogi 8) Koliko je svoga bogatstva Zakej obećao dati siromasima? a) pola  b) sve c) trećinu 9) Zakej će svima vratiti ukradeno-koliko puta više? a) dvostruko b) trostruko c) četverostruko 10) Zakej se u susretu s Isusom: a) popravio b) pravio važan c) onesvijestio

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti