Brže osmislite bolja predavanja
Božja objava  - Božje očitovanje ljudima., Naravna objava  - Neizravno Božje očitovanje ljudima., Nadnaravna objava  - Izravno Božje očitovanje ljudima. , Privatna objava - Pomaže da se Kristova objava potpunije razumije i živi u određenom vremenu., Javna objava - Objava sadržana u Svetom pismu i tradiciji Crkve , Vrhunac i punina Božja Objave  - Isus Krist , Prenošenje objave - Sveto pismo, Predaja i crkveno učiteljstvo ,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Kapovir Prvi razred SŠ

Vjeroučitelj - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti