Brže osmislite bolja predavanja
1) Vođa Pavlouličanaca a) Janos Boka b) Wendauer c) Nemecsekov otac d) Feri Ats 2) Vođa Crvenokošuljaša a) Dezso Gereb b) Nemecsek c) Feri Ats d) Nemecsekov otac 3) Izdajica a) Nemecsekov otac b) Janos Boka c) Nemecsek d) Dezso Gereb 4) naoko krhak, ali iznimno hrabar i pošten dječak a) Nemecsek b) Slovak Janko c) Cinder d) Raczs 5) Želi oteti tomahavke Crvenokošuljaša. a) Raczs b) Wendauer c) Csonakos d) Nemecsek 6) predsjednik Kit udruge a) Pal Kolnay b) Slovak Janko c) Nemecsek d) Raczs 7) siromašni krojač a) Nemecsekov otac b) Dezso Gereb c) Feri Ats d) Wendauer 8) trubač Crvenokošuljaša a) Cinder b) Nemecsek c) Wendauer d) Csonakos 9) čuvar pilane a) Nemecsek b) Slovak Janko c) Wendauer d) Janos Boka 10) profesor a) Raczs b) Cinder c) Slovak Janko d) Janos Boka 11) predsjednik literarne sekcije a) Cinder b) Janos Boka c) Nemecsekov otac d) Raczs

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti