Brže osmislite bolja predavanja
1) Način sporazumijevanja u tehnici nazivamo a) Tehničko pisanje b) Tehničko crtanje c) tehničko čitanje 2) Norme u tehničkom crtanju su a) Pravila tehničkog crtanja b) Načini tehničkog crtanja c) Vrste tehničkih crteža 3) Propisane dimenzije papira nazivamo a) Formula papira b) Format papira c) Veličina papira 4) Vidljive bridove geometrijskih tijela crtamo a) Isprekidanom crtom b) Punom tankom crtom c) Punom širokom crtom 5) Punu tanku crtu crtamo a) Olovkom H b) Olovkom HB c) Olovkom B

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti