1) 6:10=60 a) Helyes b) Helytelen 2) 18:6=3 a) Helyes b) Helytelen 3) 28:4=8 a) Helyes b) Helytelen 4) 24:4=6 a) Helyes b) Helytelen 5) 20:10=2 a) Helyes b) Helytelen 6) 35:7=5 a) Helyes b) Helytelen 7) 6:6=46 a) Helyes b) Helytelen 8) 16:2=8 a) Helyes b) Helytelen 9) 0:4=4 a) Helyes b) Helytelen 10) 45:5=9 a) Helyes b) Helytelen 11) 21:3=7 a) Helyes b) Helytelen 12) 27:3=9 a) Helyes b) Helytelen 13) 14:2=7 a) Helyes b) Helytelen 14) 9:3=17 a) Helyes b) Helytelen 15) 24:3=8 a) Helyes b) Helytelen 16) 0:6=6 a) Helyes b) Helytelen 17) 50:10=50 a) Helyes b) Helytelen 18) 32:4=8 a) Helyes b) Helytelen 19) 42:6=7 a) Helyes b) Helytelen 20) 28:3=7 a) Helyes b) Helytelen

10., 2., 5., 3., 4., 6. bennfoglaló

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?