Brže osmislite bolja predavanja
1) The cat is _________ the table. a) in b) on c) under 2) The cat is _______ the box. a) in b) on c) under 3) The cat is ____ the wordrobe.  a) in b) on c) under 4) The cat is ____ the chair. a) on b) in c) under 5) The dog is _____ the cupboard. a) on b) in c) under 6) The hamster is ________ the skateboard. a) under b) in c) on 7) Books are _______the bookshelf.  a) in b) on c) under 8) The ball is _________ the table.  a) in b) under c) on 9) Pencils are _____the pencilcase.  a) in b) on c) under 10) The cake is __________ the table.  a) in b) under c) on

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti