Brže osmislite bolja predavanja
VJEVERICA - Životinja kićastog repa, najveći dio dana provodi na drvetu., MEDVJED - Najveća životinja u šumama Like i Gorskog kotara., VUK - Često napada u čoporu, zimi kada je gladan napada domaće životinje., LISICA - Kopa hodnike od brloga u tlu. Glavni je prijenosnik opasne bolesti bjesnoće., JELEN - Velika šumska životinja. Mužjak ima rogove na glavi., SRNE - Često žive u stadima. Hrane se biljem na sočnim planinskim pašnjacima., SOVA - Noćna ptica mesožder., KUKCI - Sitne životinje kao jelenak i hrušt.,

Minikla Životinje u šumi

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti