Brže osmislite bolja predavanja
Sveti red - Osobit dar Duha Svetoga koji ređenika osposobljava za vršenje trostruke službe koju je Isus povjerio apostolima. Podjeljuje se i vrši u tri stupnja: služba biskupa, svećenika i đakona., Biskup - Nasljednik je apostola koji vrši trostruku službu: naučavanja, posvećivanja i upravljanja. Ima najviši stupanj svetog reda i upravlja mjesnom Crkvom., Svećenik - Vrši službu drugog stupnja svetog reda. Biskupov je suradnik, koji se posvećuje za naviještenje Božje riječi, podjeljivanje i slavljenje sakramenata, prije svega svete Euharistije., Đakon - Pomaže biskupima i svećenicima, naviješta Evanđelje, poučava i propovijeda, podjeljuje sakrament krštenja, čuvar je i djelitelj pričesti. Ima prvi stupanj svetog reda., Redovnice/Redovnici - Osobe posvećenog života po evanđeoskim savjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti., Kler/klerici - Zaređeni ili svetim redom posvećeni službenici Crkve (biskupi, svećenici, đakoni)., Laik/laici - Po krštenju su pozvani živjeti i naviještati Evanđelje u svakodnevnom životu, a u crkvenoj zajednici imaju posebne službe (vjeroučitelj, crkveni sudac, čitač, pjevač, zborovođa …),

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Kapovir Drugi razred SŠ

Vjeroučitelj - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti