Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je ovo država? a) Njemačka b) Irska c) Danska 2) Koja je ovo država? a) Njemačka b) Island c) Norveška 3) Koja je ovo država? a) Danska b) Austrija c) Mađarska 4) Koja je ovo država? a) Finska b) Island c) Švedska 5) Koja je ovo država? a) Australija b) Slovenija c) Hrvatska 6) Koja je ovo država? a) Norveška b) Island c) Francuska 7) Koja je ovo država? a) Češka b) Slovačka c) Slovenija 8) Koja je ovo država? a) Ukrajna b) Rusija c) Češka 9) Koja je ovo država? a) Italija b) Slovačka c) Portugal 10) Koja je ovo država? a) Mađarska b) Hrvatska c) Kanada 11) Koja je ovo država? a) Velika britanija b) Austrija c) Španjolska 12) Koja je ovo država? a) Norveška b) Danska c) Finska 13) Koja je ovo država? a) Velika Britanija b) Irska c) Island 14) Koja je ovo država? a) Ukrajna b) Švedska c) Rusija 15) Koja je ovo država? a) Francuska b) SAD c) Italija 16) Koja je ovo država? a) Portugal b) Italija c) Mađarska 17) Koja je ovo država? a) Hrvatska b) Francuska c) Slovenija 18) Koja je ovo država? a) Slovačka b) Portugal c) SAD 19) Koja je ovo država? a) Rusija b) Australija c) SAD 20) Koja je ovo država? a) Danska b) Austrija c) Ukrajna 21) Koja je ovo država? a) Norveška b) Španjolska c) Austrija 22) Koja je ovo država? a) Kanada b) Češka c) Slovačka 23) Koja je ovo država? a) Slovenija b) Australija c) Irska

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti