Brže osmislite bolja predavanja
1) MALENA RANOKRŠĆANSKA CRKVICA SV. MARTINA: a) široka je 5.04 m a duga 10 m b) široka je 1.64 m a duga 10 m c) široka je 3.24 m a duga 10 m 2) U CRKVI GOSPE OD BETLEMA TRADICIONALNO SE SLAVI "PRVA PONOĆKA NA SVITU" U: a) 16 SATI b) 18 SATI c) 18.30 SATI 3) CRKVA SVETOG NIKOLE NA GORI (NIKOLE PUTNIKA) NALAZI SE: a) oko 200 metara iznad Prve vidilice b) na samom vrhu Marjana c) u uvali Bene 4) CRKVA SVETOG JERONIMA (JERE) SAGRAĐENA JE NA MJESTU GDJE SE NEKOĆ NALAZILA CRKVA: a) sv. Antuna Opata b) svetog Spasitelja c) sv. Cirijaka 5) OD PREDROMANIČKE CRKVE SV. EUFEMIJE OSTALA JE KAPELA: a) sv. Anastazija salonitanskog mučenika b) sv. Arnira splitskog nadbiskupa c) sv. Ante pustinjaka 6) MARJANSKA CRKVICA SVETOG JURE SAGRAĐENA JE U 9. STOLJEĆU U BLIZINI:  a) antičkog hrama cara Dioklecijana b) antičkog hrama Hermesa c) antičkog hrama božice Dijane 7) MEĐU PORUŠENIM CRKVICAMA BRDA MARJAN SU: a) sv. Marka, sv. Mande i sv. Eufemije b) sv. Petra i Pavla, sv. Dujma i sv. Donata c) sv. Ivana Evanđelista, sv. Dujma, sv. Anastazija (Staša) 8) IZNAD OLTARA U CRKVI SVETE MANDE NALAZI SE SLIKA: a) sv. Lazara i Marije Magdalene b) sv. Lazara, Marte i Marije c) sv. Petra i Marije Magdalene 9) GOSPE OD ZVONIKA JE U STVARI CRKVICA: a) sv. Marka b) sv. Teodora  c) sv. Dujma 10) GOSPA OD SEDAM ŽALOSTI NAZIVA SE: a) Žalosnica b) Kraljica c) Gospica 11) UVALA BENE DOBILA JE NAZIV PO SREDNJOVJEKOVNOJ CRKVI: a) sv. Bernarda b) sv. Benedikta c) sv. Bonifacija 12) U TVRĐAVI GRIPE, ŽUPI SVETOGA ROKA, NALAZI SE KAPELA: a) sv. Ante b) sv. Petra c) sv. Duje 13) NA KMANU, U ŽUPI MARIJE POMOĆNICE KRŠĆANA, SAGRAĐENA JE KAPELA. a) sv. Kristofora b) sv. Dujma c) sv. Marije Velike 14) KRIPTA SV. LUCIJE NALAZI SE ISPOD: a) konkatedrale sv. Petra b) samostana sv. Jere (Marjan) c) katedrale sv. Duje 15) U SAMOSTANU SLUŽBENICA MILOSRĐA NA DOBROME KAPELA JE: a) Bezgrešnog začeća b) Gospe Lourdske c) Velike Gospe 16) KAPELICA SVETOG JOSIPA NALAZI SE U: a) HNK Hajduk b) KBC Firule c) HNK Split 17) SANCTUS LAURENTIUS PAGANUS JE NAZIV KAPELE: a) sv. Lovre na Žnjanu b) sv. Pavla na Lovrincu c) sv. Lovre na Lovretu 18) CRKVA SVETOG ANDRIJE APOSTOLA DESETLJEĆIMA JE BILA U: a) dvorištu samostana b) atomskom skloništu ispod škole c) predvorju ambulante 19) CRKVA SVETE TROJICE NA POLJUDU JE: a) trolisna građevina b) šesterolisna građevina c) četverolisna građevina

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti