Brže osmislite bolja predavanja
1) MALENA RANOKRŠĆANSKA CRKVICA SV. MARTINA: a) široka je 5.04 m a duga 10 m b) široka je 1.64 m a duga 10 m c) široka je 3.24 m a duga 10 m 2) U CRKVI GOSPE OD BETLEMA TRADICIONALNO SE SLAVI "PRVA PONOĆKA NA SVITU" U: a) 16 SATI b) 18 SATI c) 18.30 SATI 3) CRKVA SVETOG NIKOLE NA GORI (NIKOLE PUTNIKA) NALAZI SE: a) oko 200 metara iznad Prve vidilice b) na samom vrhu Marjana c) u uvali Bene 4) CRKVA SVETOG JERONIMA (JERE) SAGRAĐENA JE NA MJESTU GDJE SE NEKOĆ NALAZILA CRKVA: a) sv. Antuna Opata b) svetog Spasitelja c) sv. Cirijaka 5) OD PREDROMANIČKE CRKVE SV. EUFEMIJE OSTALA JE KAPELA: a) sv. Anastazija salonitanskog mučenika b) sv. Arnira splitskog nadbiskupa c) sv. Ante pustinjaka 6) MARJANSKA CRKVICA SVETOG JURE SAGRAĐENA JE U 9. STOLJEĆU U BLIZINI:  a) antičkog hrama cara Dioklecijana b) antičkog hrama Hermesa c) antičkog hrama božice Dijane 7) MEĐU PORUŠENIM CRKVICAMA BRDA MARJAN SU: a) sv. Marka, sv. Mande i sv. Eufemije b) sv. Petra i Pavla, sv. Dujma i sv. Donata c) sv. Ivana Evanđelista, sv. Dujma, sv. Anastazija (Staša) 8) IZNAD OLTARA U CRKVI SVETE MANDE NALAZI SE SLIKA: a) sv. Lazara i Marije Magdalene b) sv. Lazara, Marte i Marije c) sv. Petra i Marije Magdalene 9) GOSPE OD ZVONIKA JE U STVARI CRKVICA: a) sv. Marka b) sv. Teodora  c) sv. Dujma 10) GOSPA OD SEDAM ŽALOSTI NAZIVA SE: a) Žalosnica b) Kraljica c) Gospica 11) UVALA BENE DOBILA JE NAZIV PO SREDNJOVJEKOVNOJ CRKVI: a) sv. Bernarda b) sv. Benedikta c) sv. Bonifacija 12) U TVRĐAVI GRIPE, ŽUPI SVETOGA ROKA, NALAZI SE KAPELA: a) sv. Ante b) sv. Petra c) sv. Duje 13) NA KMANU, U ŽUPI MARIJE POMOĆNICE KRŠĆANA, SAGRAĐENA JE KAPELA. a) sv. Kristofora b) sv. Dujma c) sv. Marije Velike 14) KRIPTA SV. LUCIJE NALAZI SE ISPOD: a) konkatedrale sv. Petra b) samostana sv. Jere (Marjan) c) katedrale sv. Duje 15) U SAMOSTANU SLUŽBENICA MILOSRĐA NA DOBROME KAPELA JE: a) Bezgrešnog začeća b) Gospe Lourdske c) Velike Gospe 16) KAPELICA SVETOG JOSIPA NALAZI SE U: a) HNK Hajduk b) KBC Firule c) HNK Split 17) SANCTUS LAURENTIUS PAGANUS JE NAZIV KAPELE: a) sv. Lovre na Žnjanu b) sv. Pavla na Lovrincu c) sv. Lovre na Lovretu 18) CRKVA SVETOG ANDRIJE APOSTOLA DESETLJEĆIMA JE BILA U: a) dvorištu samostana b) atomskom skloništu ispod škole c) predvorju ambulante 19) CRKVA SVETE TROJICE NA POLJUDU JE: a) trolisna građevina b) šesterolisna građevina c) četverolisna građevina

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti