Brže osmislite bolja predavanja
Točno: čovjek, učenik, proljeće, djevojčica, voće, čokolada, brodić, vrapčić, đurđica, pidžama, Netočno: ćovjek, ućenik, prolječe, djevojćica, voče, ćokolada, brodič, vrapćić, uđbenik,

Riječi s č ili ć, dž ili đ, 2. razred

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti