____ je dio okoliša koji nije stvorio čovjek.Razlikujemo ____ i ____ prirodu. Živu prirodu čine ____: čovjek, biljke, životinje i druga bića, poput gljiva, alga.... Sva se živa bića ____, rastu, hrane se, dišu, razmnožavaju i na kraju ____. Po tome se ____ od nežive prirode. Živa bića ovise o ____ koja ih okružuje. Stijena, ____, tlo, zrak, sunce potrebni su živim bićima za ____, a čine neživu prirodu.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?