Brže osmislite bolja predavanja
1) Od prijatelja očekujemo previše. a) Zec i kosac b) Niti smrdi niti diši c) Ujam d) Svijetu se ne može ugoditi 2) Ne propuštaj dobru priliku. a) Zec i kosac b) Niti smrdi niti diši c) Ujam d) Koji dan da pada kiša 3) Održi danu riječ. a) Ujam b) Baba i magarac c) Pravedna presuda d) Niti smrdi niti diši 4) Dobar čovjek magarcu brat. a) Pravedna presuda b) Koji dan da pada kiša c) Zec i kosac d) Baba i magarac 5) Nemoj misliti da je tvoj posao najteži. a) Pravedna presuda b) Zec i kosac c) Ujam d) Baba i magarac e) Muški i ženski poslovi 6) Ne slušaj baš svakoga. a) Pravedna presuda b) Svijetu se ne može ugoditi c) Ujam d) Zec i kosac e) Muški i ženski poslovi f) Baba i magarac

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti