Brže osmislite bolja predavanja
1) Tko prvi dođe, neka uključi grijanje. a) SUBJEKTNA b) OBJEKTNA c) NAČINSKA d) MJESNA  2) Kad uđeš u školu, preobuj se. a) SUBJEKTNA b) VREMENSKA c) OBJEKTNA d) MJESNA 3) Gdje dođe Djed Mraz, odmah nastupi veselje. a) SUBJEKTNA b) MJESNA c) VREMENSKA 4) Ovo je onaj pas kojeg smo jučer vidjeli. a) SUBJEKTNA b) ATRIBUTNA c) VREMENSKA 5) Vodič je rekao da dođemo na trg. a) OBJEKTNA b) MJESNA c) SUBJEKTNA 6) Znao sam onako kako sam naučio. a) SUBJEKTNA b) OBJEKTNA c) NAČINSKA 7) Neće ništa dobiti zato što me nije slušao. a) OBJEKTNA b) UZROČNA c) VREMENSKA d) NAČINSKA 8) Ručak je da bolji ne može biti. a) SUBJEKTNA b) PREDIKATNA c) OBJEKTNA

Zavisno složene rečenice

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti