1) Tko prvi dođe, neka uključi grijanje. a) SUBJEKTNA b) OBJEKTNA c) NAČINSKA d) MJESNA  2) Kad uđeš u školu, preobuj se. a) SUBJEKTNA b) VREMENSKA c) OBJEKTNA d) MJESNA 3) Gdje dođe Djed Mraz, nastupi pravo veselje. a) SUBJEKTNA b) MJESNA c) VREMENSKA 4) Ovo je onaj pas kojeg smo jučer vidjeli. a) SUBJEKTNA b) ATRIBUTNA c) VREMENSKA 5) Vodič je rekao da dođemo na trg. a) OBJEKTNA b) MJESNA c) SUBJEKTNA 6) Znao sam onako kako sam naučio. a) SUBJEKTNA b) OBJEKTNA c) NAČINSKA 7) Neće ništa dobiti zato što me nije slušao. a) OBJEKTNA b) UZROČNA c) VREMENSKA d) NAČINSKA 8) Ručak je da bolji ne može biti. a) SUBJEKTNA b) PREDIKATNA c) OBJEKTNA

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?