Brže osmislite bolja predavanja
1) ? + 8 = 14 a) 4 b) 6 c) 8 d) 15 2) 2 + ? = 4 a) 1 b) 2 c) 10 d) 11 3) 1 + ? = 13 a) 11 b) 12 c) 16 d) 17 4) 16 + ? = 19 a) 3 b) 4 c) 6 d) 9 5) ? + 4 = 8 a) 1 b) 4 c) 5 d) 6 6) ? + 1 = 3 a) 2 b) 4 c) 5 d) 7 7) ? + 11 = 17 a) 2 b) 4 c) 6 d) 9 8) ? + 15 = 15 a) 0 b) 3 c) 7 d) 8 9) ? + 10 = 13 a) 1 b) 2 c) 3 d) 6 10) 2 + ? = 5 a) 3 b) 4 c) 6 d) 10 11) ? + 4 = 5 a) 1 b) 2 c) 7 d) 11 12) ? + 8 = 15 a) 4 b) 6 c) 7 d) 8 13) 4 + ? = 13 a) 7 b) 9 c) 11 d) 12 14) ? + 3 = 17 a) 10 b) 11 c) 13 d) 14 15) 7 + ? = 20 a) 10 b) 12 c) 13 d) 17

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti