Brže osmislite bolja predavanja
1) Što je na fotografiji? a) mahovina b) lišaj c) ljiljan 2) Koje biljke su žitarice? a) kupus, rajčica i mrkva b) pšenica, riža i raž c) mandarine, grožđe i jabuke 3) Dijelovi stabla su: a) krošnja, stablo i korijen. b) stabljika, cvijet i list. c) plod, list i korijen. 4) Domaće životinje pripitomljene su od divljih životinja. a) TOČNO b) NETOČNO 5) U koje godišnje doba je travnjak najbujniji? a) proljeće b) ljeto c) jesen 6) U kojim šumama rastu grmovi bazge, lijeske, kupine i dr. a) vazdazelenim b) listopadnim 7) Što je plod bora? a) češer b) žir c) cvijet 8) Odaberi šumske životinje.  a) konj, vuk i vjeverica b) srna, vuk i vjeverica c) srna, ovca i vjeverica 9) Vuk je zaštićena životinja. a) TOČNO b) NETOČNO 10) Koji je najstariji nacionalni park u RH? a) Krka b) Brijuni c) Plitvička jezera

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti