Brže osmislite bolja predavanja
1) U vode tekućice ubrajamo rijeke i potoke. a) TOČNO! b) NETOČNO! 2) Izgled tekućica ovisi o: a) biljkama i životinjama koje u njima žive b) o krajoliku kojim protječu 3) Koja fotografija prikazuje rijeku? a) b) c) 4) Izbaci uljeza: a) Šaran b) Oslić c) Pastrva d) Smuđ 5) Tekućice teku od: a) ušća b) korita c) izvora 6) Koja životinja je prikazana na fotografiji? a) Dabar b) Vidra c) Kuna 7) Mjesto gdje se tekućica ulijeva u drugu tekućicu, more ili jezero nazivamo: a) izvor b) ušće c) obala 8) Izbaci uljeza: a) b) c) 9) Kako se zovu vode tekućice koje jednim dijelom svoga toka teku površinom zemlje, a zatim poniru u zemlju? a) Podmornice b) Ronilice c) Ponornice 10) U kakvim vodama živi ova riba? a) Gorskim i brzim. b) Nizinskim i sporim.

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti