Brže osmislite bolja predavanja
1) Sakupi sve valute! a) kuna b) lipa c) dolar d) euro e) cent f) dinar 2) Odaberi moderne načine plaćanja! a) stoka b) kartica c) internet d) zlato e) gotovina f) čekovi 3) Što su sve ljudi koristili kao novac? a) životinje b) kamenčići c) kauri d) izrađene stvari e) slonova kost f) ljudi 4) Digitalna valuta je: a) bicoin b) bitcon c) bitcoin d) bitoin 5) Odgađanje potrošnje drugim riječima zovemo: a) štednja b) skupljanje c) bankarstvo d) plaćanje

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti