Brže osmislite bolja predavanja
ch, sh, th, wh,

match the digraph wh, th, sh, ch

autor

Ljestvica

Zajednica Lrubal digraphs and blends

Sjedinjene američke države

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti