ch, sh, th, wh,

match the digraph wh, th, sh, ch

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?