Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje je ime točno napisano? a) tin b) lana c) Luka d) marko 2) Koje je ime netočno napisano? a) Sanja b) Mirna c) pero d) Marta 3) Koje je ime točno napisano? a) Sara b) mate c) dina d) ivo 4) Koje je ime točno napisano? a) Rina b) tanja c) mirko d) lovre 5) Koje je ime netočno napisano? a) duje b) Ivan c) Karlo d) Anamaria

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti