Brže osmislite bolja predavanja
Točno: kuća, čarapa, noć, čisto, mišić, vrtić, šećer, plač, plaća, peći, mač, računati, odjeća, vrećica, učim, hoću, neću, zadaća, ptičica, čaša, čitanka, cvijeće, dječji, Netočno: kuča, ćarapa, noč, ćisto, mišič, vrtič, šečer, plać, plača, peči, mać, raćunati, odječa, vrečica, ućim, hoču, neču, zadača, ptićica, ćaša, ćitanka, cviječe, djećji,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti