Brže osmislite bolja predavanja
Vrai: six + un = 7, deux + deux = 4, cinq + trois = 8, neuf - cinq = 4, huit - deux = 6, seize + trois = 19, Faux: un + trois = 5, neuf - trois = 4, trois + trois = 7, huit - cinq = 4, sept + un = 9, vingt - cinq = 14,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti