Brže osmislite bolja predavanja
1) U vode stajaćice ubrajamo: a) lokve, bare, potoke, ribnjake i močvare b) močvare, ribnjake, rijeke, jezera i bare c) lokve, bare, močvare, ribnjake i jezera 2) Poluotok je dio kopna sa svih strana okružen morem. a) Točno b) Netočno 3) Izbaci uljeza: a) b) c) 4) Izgled tekućica ovisi o: a) biljkama i životinjama koje u njima žive b) o krajoliku kojim protječu 5) Koja biljka je prikazana na fotografiji? a) Perunika b) Lovor c) Lavanda d) Topola 6) Izbaci uljeza: a) Šaran b) Oslić c) Pastrva d) Smuđ 7) Mjesto gdje se tekućica ulijeva u drugu tekućicu, more ili jezero nazivamo: a) izvor b) ušće c) obala 8) Izbaci uljeza: a) Dagnja b) Srdela c) Oslić d) Pastrva 9) Što je prikazano na fotografiji? a) Roda b) Siva čaplja c) Divlja patka 10) U vode tekućice ubrajamo rijeke i potoke. a) TOČNO! b) NETOČNO! 11) Koja fotografija prikazuje rijeku? a) b) c) 12) Kako se zovu vode tekućice koje jednim dijelom svoga toka teku površinom zemlje, a zatim poniru u zemlju? a) Podmornice b) Ronilice c) Ponornice 13) Kako se naziva more uz hrvatsku obalu? a) Sjeverno more b) Egejsko more c) Jadransko more d) Crno more 14) Što je prikazano na fotografiji? a) Rogoz b) Lopoč c) Trska d) Šaš 15) Najmanje su i najpliće vode stajaćice i nastaju nakon obilnih kiša. a) Bare b) Močvare c) Lokve d) Ribnjaci 16) Što je prikazano na fotografiji? a) Tuna b) Srdela c) Dobri dupin d) Zubatac 17) Izbaci uljeza: a) lopoč b) perunika c) krocanj d) vodena kuga e) vrba 18) Što je prikazano na fotografiji? a) Som b) Šaran c) Štuka 19) Obala je dio kopna na kojem se dotiču more i kopno. a) Točno b) Netočno 20) Stajaćice su vode koje: a) uvijek presušuju b) teku c) ne teku 21) Što je prikazano na fotografiji? a) Vodena kuga b) Vretence c) Bjelouška d) Lokvanj 22) More je velika, duboka voda slatkog okusa. a) Točno b) Netočno 23) U kakvim vodama živi ova riba? a) Gorskim i brzim. b) Nizinskim i sporim. 24) Izbaci uljeza: a) Brač b) Pelješac c) Korčula d) Krk

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti