Brže osmislite bolja predavanja
1) Čovjek ne može živjeti bez: a) automobila b) vode c) mobitela 2) Veći dio Zemljine površine prekriven je kopnom. a) DA b) NE 3) Koje vode ima najmanje na Zemlji? a) pitke b) slatke c) morske 4) Kako voda danas najčešće dolazi u kućanstva? a) pumpama b) iz bunara c) vodovodom 5) U kućanstvima se koristi slana voda. a) DA b) NE 6) Koji je odgovor netočan? Morska voda koristi se za: a) osobnu higijenu b) rekreaciju c) plovidbu 7) Što je prikazano na fotografiji: a) vjetroelektrana b) hidroelektrana c) solarna elektrana 8) Nastavi rečenicu: Hidroelektrana se pokreće a) snagom vode, omogućuje dobivanje jeftine električne energije. b) snagom vjetra, omogućujue dobivanje jeftine električne energije c) sunčevom energijom, omogućuje dobivanje jeftine električne energije. 9) Sol dobivamo iz: a) potoka i rijeka b) jezera i močvara c) morske vode 10) Voda iz bunara je uvijek pitka. a) DA b) NE 11) Svi ljudi na Zemlji imaju na raspolaganju pitku vodu. a) DA b) NE 12) Vodu koju koristimo za piće moramo: a) prokuhavati b) procjeđivati c) kontrolirati

Značenje vode za život ljudi

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti