Zaokruži 0.68 na jednu decimalu, Zaokruži 0.38 na jednu decimalu, Zaokruži 0.64 na jednu decimalu, Zaokruži 4.68 na najbliže cijelo, Koji broj je veći 0.5 ili 0.49?, Koji broj nije na ispravnom mjestu: 0.5, 0.62, 0.65, 0.601, Zaokruži 6.48 na najbliže cijelo, Koji broj je veći 0.71 ili 0.680?, Koji broj je najmanji: 0.512, 0.62, 0.505, 0.8, Zaokruži 11.281 na najbliže cijelo, Koji broj nije na ispravnom mjestu: 7.5, 7.55, 7.05, 7.6, Koji broj je manji 0.17 ili 0.2?, Koji broj je najmanji: 8.3, 8.16, 8.01, 8.6, Koji broj je najmanji: 0.57, 0.568, 0.65, 0.6, Zaokruži 7.501 na najbliže cijelo, Koji broj nije na ispravnom mjestu: 8.3, 8.46, 8.5, 8.6, Koji broj je manji 0.27 ili 0.256?, Koji broj je najveći: 0.622, 0.62, 0.65 ili 0.6?.

Bingo-zaokruživanje decimalnih brojeva

Tema

Postavke

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?