Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji su likovi iz teksta? a) Šu Fu Lu Pi Plu b) Tae Kwon Do c) Kim Jong Un 2) Koji su likovi iz teksta? a) Ping Pong b) Ne Mam Poj Ma c) Ting Tong Tung 3) Koji su likovi iz teksta? a) Michael b) Lukas c) Ja Ni Sam 4) Koji su likovi iz teksta? a) Anna b) Emma c) Enna 5) Koji su likovi iz teksta? a) John b) Jimmy c) Jim 6) Koji su likovi iz teksta? a) kralj Pung Ging b) predsjednik Pung Ging c) car Pung Ging 7) Otok... a) Luridija b) Lamovija c) Ludija 8) Zemlja cara Pung Ginga a) Mandala b) Dandala c) Vandala 9) Oteta princeza... a) Lo So b) Lu Su c) Li Si d) La Sa e) Le Se 10) "Mala djeca moje dobi... huhuhu... kadšto plaču..." To govori... a) Šu Fu Lu Pi PLu b) Ping Pong c) Pung Ging d) Li Si e) Jim 11) "Moji prijatelji, neka vas štiti nebo..." To govori... a) Šu Fu Lu Pi PLu b) Ping Pong c) car Pung Ging d) Li Si e) Lukas 12) Dvorski natkuhar je... a) Šu Fu Lu Pi PLu b) Ping Pong c) Pung Ging 13) Naziv šume je... a) Šuma stotine čudesa b) Šuma staklenih drveća c) Staklena šuma d) Šuma tisuću čuda 14) Leptiri su bili... a) MALENI POPUT MRAVI b) VELIKI POPUT STABALA c) VELIKI POPUT SUNCOBRANA 15) Kornjače su imale... a) BRADU b) BRKOVE c) GOLEME UŠI POPUT KRILA 16) Vjeverice su imale a) BRADU b) BRKOVE c) GOLEME UŠI 17) Zmije su bile... a) BLJEŠTAVOBAKRENE b) ZELENOSIVE c) SVIJETLOCRVENE d) MODROCRVENE 18) Dvije glave su imale... a) SRNE b) LEPTIRI c) VJEVERICE d) ZMIJE 19) Srne-plesačice bile su... a) CRVENE b) RUŽIČASTE c) MODRE d) SREBRNE 20) Kroz šumu su prolazili... a) JEDAN DAN b) DVA DANA c) TRI DANA d) ČETIRI DANA e) PET DANA 21) Nakon šume ugledali su gorje... a) Kruna svijeta b) Kruna kraljeva c) Gorje zmajeva d) Nebesko gorje 22) "Bilo je leptira velikih poput suncobrana." To je... a) USPOREDBA b) PERSONIFIKACIJA c) ONOMATOPEJA 23) Tekst pripada... a) LIRICI b) DRAMI c) EPICI 24) Kako se zove roman iz kojeg je ovo ulomak? a) "Putovanje u nepoznato" b) "Spašavanje princeze Li Si" c) "Jim Gumb i strojovođa Lukas" 25) Pisac romana se zove... a) Ivan Kušan b) Michael Ende c) Henry Winterfeld d) Ivan Cankar 26) Tekst "Putovanje u nepoznato" pisan je... a) U STIHOVIMA b) U PROZI 27) Po zbivanjima i likovima, ovaj roman je... a) REALIZAM, STVARNOST b) FANTASTIKA, BAJKOVITOST 28) Roman je pisan... a) U 1. LICU b) U 3. LICU

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti