Brže osmislite bolja predavanja
Izračunaj duljinu stranice kvadrata ako je opseg kvadrata 36 m., Koliki je opseg igrališta, ako je duljina igrališta 36 m, a širina 44 m?, Opseg pravokutnika je 150 cm. Kolika je duljina njegove dulje stranice ako je duljina kraće stranice 30 cm?, Opseg kvadrata je 280 m. Izračunaj duljinu njegovih stranica u centimetrima., Parkiralište ima oblik pravokutnika. Duljina igrališta je 520 m, a širina 319 m. Izračunaj opseg..

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti