Brže osmislite bolja predavanja
1) Spavao sam. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 2) Doći ćemo. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 3) Odnio sam mu stvari. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 4) Pero rješava zadatke u kvizu. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 5) Gledat ćemo taj film. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 6) Uopće ne slušam predavanje. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti