Brže osmislite bolja predavanja
1) Spavao sam. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 2) Doći ćemo. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 3) Odnio sam mu stvari. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 4) Pero rješava zadatke u kvizu. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 5) Gledat ćemo taj film. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST 6) Uopće ne slušam predavanje. a) SADAŠNJOST b) PROŠLOST c) BUDUĆNOST

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti