Brže osmislite bolja predavanja
1) Prepoznali smo Marka u gomili ljudi. a) JA b) TI c) ON d) MI e) VI f) ONI 2) Smirite se! a) JA b) TI c) ON d) MI e) VI f) ONI 3) Iznose stvari iz škole. a) JA b) TI c) ON d) MI e) VI f) ONI 4) Čekat ću te pred školom. a) JA b) TI c) ON d) MI e) VI f) ONI 5) Čuješ li cvrčke u borovima? a) JA b) TI c) ON d) MI e) VI f) ONI 6) Peče ribu. a) JA b) TI c) ON d) MI e) VI f) ONI 7) 1. osoba množine a) JA b) TI c) ON, ONA, ONO d) MI e) VI f) ONI, ONE, ONA 8) 1. osoba jednine a) JA b) TI c) ON, ONA, ONO d) MI e) VI f) ONI, ONE, ONA 9) 3. osoba jednine a) JA b) TI c) ON, ONA, ONO d) MI e) VI f) ONI, ONE, ONA 10) 2. osoba jednine a) JA b) TI c) ON, ONA, ONO d) MI e) VI f) ONI, ONE, ONA 11) 3. osoba množine a) JA b) TI c) ON, ONA, ONO d) MI e) VI f) ONI, ONE, ONA 12) 2. osoba množine a) JA b) TI c) ON, ONA, ONO d) MI e) VI f) ONI, ONE, ONA

Glagolske osobe ili lica

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti