Brže osmislite bolja predavanja
rise, wave, bone, dime, drive, skate, cone, name, flute, smile, like, cake, grape, white, hose,

Fundations Unit 11: Vowel-Consonant-e

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti