Brže osmislite bolja predavanja
1) Sigurno ćemo vidjeti dinosaure. a) 3. osoba množine, sadašnjost b) 1. osoba jednine, budućnost c) 1. osoba množine, budućnost d) 2. osoba množine, prošlost 2) Pero rješava kviz. a) 1. osoba jednine, sadašnjost b) 3. osoba jednine, prošlost c) 2. osoba množine, budućnost d) 3. osoba jednine, sadašnjost 3) Cement sam ostavio u garaži. a) 1. osoba jednine, prošlost b) 1. osoba jednine, sadašnjost c) 3. osoba množine, sadašnjost d) 2. osoba jednine, sadašnjost 4) Svi ćete doći na red. a) 3. osoba množine, prošlost b) 1. osoba množine, budućnost c) 2. osoba množine, budućnost d) 2. osoba množine, sadašnjost 5) Zar oni prenose stvari u razred? a) 3. osoba množine, sadašnjost b) 2. osoba množine, budućnost c) 1. osoba množine, sadašnjost d) 3. osoba množine, prošlost

Glagolska osoba, broj i vrijeme

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti