Brže osmislite bolja predavanja
1) Zovem se? a) Jesen b) Zima c) Ljeto d) Proljeće 2) Ja sam? a) Jesen b) Ljeto c) Zima d) Proljece 3) Zovem se a) Jesen b) Ljeto c) Zima d) Proljeće 4) Zovem se? a) Zima b) Ljeto c) Proljeće d) Jesen 5) Zovem se? a) Morski jež b) Morska zvijezda c) Morski puž d) Riba 6) Ima me u? a) Zimi b) Ljetu c) Proljeću d) Jeseni

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti