Brže osmislite bolja predavanja
1) Polako a) prilog b) prijedlog c) usklik 2) Jao! a) usklik b) veznik c) prijedlog 3) i a) prijedlog b) veznik c) usklik 4) ali a) veznik b) usklik c) prijedlog 5) sutra a) usklik b) prijedlog c) prilog 6) li a) usklik b) veznik c) čestica 7) na a) prijedlog b) prilog c) veznik 8) da a) prijedlog b) prilog c) čestica 9) u a) prijedlog b) prilog c) veznik 10) te a) veznik b) prijedlog c) prilog

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti