Brže osmislite bolja predavanja
1) Igrani film... a) ...prikazuje bića i predmete u pokretu, koji se u stvarnosti ne kreću ili uopće ne postoje b) ... prikazuje izmišljene likove i događaje. c) ... bilježi vjerno, bez uljepšavanja, stvarne i zanimljive prizore iz života. 2) Animirani film... a) ... prikazuje izmišljene likove i događaje. b) ... bilježi vjerno, bez uljepšavanja, stvarne i zanimljive prizore iz života. c) ...prikazuje bića i predmete u pokretu, koji se u stvarnosti ne kreću ili uopće ne postoje 3) Koje obilježje prepoznaješ u igranome filmu? a) nastaje uzastopnim snimanjem niza crteža b) objašnjava pojedine nastavne sadržaje c) snima se prema scenariju i knjizi snimanja d) nema glumaca i uobičajene fabule 4) Kojoj vrsti igranoga filma pripada ovaj film? a) ljubavni b) filozofski c) povijesni 5) Kojoj vrsti igranoga filma pripada ovaj film? a) akcijski film b) ljubavni film c) horor 6) Prepoznaj filmski plan! a) srednji plan b) krupni plan c) detalj 7) Prepoznaj filmski plan! a) opći plan ili total b) srednji plan c) krupni plan 8) Prepoznaj filmski plan! a) tzv. američki plan b) srednji plan c) krupni plan 9) Prepoznaj filmski plan! a) detalj b) srednji plan c) krupni plan 10) O kojem je rakursu riječ? a) donji b) gornji c) ptičja perspektiva 11) O kojem je rakursu riječ? a) ptičja perspektiva b) žablja perspektiva c) donji rakurs 12) Tko je autor animiranoga filma "Surogat"? a) Nedeljko Dragić b) Dušan Vukotić c) Zlatko Grgić 13) Koji pojam ne pripada nizu? a) novine b) televizija c) časopisi d) plakat e) strip 14) O čemu brine šaptač u kazališnoj predstavi? a) uskače ukoliko je neki glumac zaboravio tekst b) upućuje glumce na scenu kad je njihov red c) duša je i glavno lice svake kazališne predstave 15) Dobitnik je Oscara za animirani film... a) Dušan Vukotić b) Zlatko Grgić c) Borivoj Dovniković 16) Iz kojeg je filma ovaj isječak? a) Bećarac b) Surogat c) Ljubitelji cvijeća 17) Kako nazivamo jednu neprekinutu filmsku snimku? a) insert b) plan c) kadar 18) Udaljenost snimanog objekta od kamere nazivamo a) plan b) rakurs c) kadar 19) Riječ strip engleskoga je podrijetla i znači a) crtež b) vrpca c) slika 20) Jedna stranica stripa naziva se a) tabla b) tablica c) tabela 21) U kojoj se državi nalazi kazalište s fotografije? a) Engleskoj b) Italiji c) Grčkoj 22) Prepoznaj filmski plan. a) američki plan b) detalj plan c) krupni plan d) srednji plan 23) Što je rakurs? a) dio filma b) kut snimanja c) Veličina prostora obuhvaćena u kadru.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti