Brže osmislite bolja predavanja
Correct: Kalnička ulica, Ulica Matije Gupca, Novo Selo Rok, Trg bana Josipa Jelačića, Mursko Središće, Incorrect: kalnička Ulica, ulica Matije gupca, Novo selo Rok, Trg Bana Josipa Jelačića, Mursko središće,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti