Brže osmislite bolja predavanja
mriješćenje, oplodnja, pupanje, dioba, samooplodnja, potrkušci, dvospolac, domadar, čučavci, preobrazba, parenje,

Razmnožavaju li se sva živa bića jednako

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti