-3 - -7-nél 4-gyel több, -11 - -5-nél 6-tal kisebb, -5 - 3-nál 8-cal kevesebb, -7 - 0-nál 7-tel kevesebb, 0 - -6-nál 6-tal több, -13 - -6-nál 7-tel kevesebb, -1 - 2-nél 3-mal kevesebb, -6 - -10-nél 4-gyel több, 6 - -1-nél 7-tel több, 8 - -2-nél 10-zel több, -10 - 20-nál 30-cal kevesebb, -12 - -2-nél 10-zel kevesebb, -2 - -5-nél 3-mal több, -4 - 8-nál 12-vel kevesebb,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?