Brže osmislite bolja predavanja
Pozitiv: jak, dobar, mlad, južni, lijep, mudra, Komparativ: jači, bolji, mlađi, južniji, ljepši, mudrija, Superlativ: najjači, najbolji, najmlađi, najjužniji, najljepši, najmudrija,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti