Brže osmislite bolja predavanja
Pozitiv: jak, dobar, mlad, južni, lijep, mudra, Komparativ: jači, bolji, mlađi, južniji, ljepši, mudrija, Superlativ: najjači, najbolji, najmlađi, najjužniji, najljepši, najmudrija,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti