Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se zove voda koja teče? a) Stajaćica b) Tekućica c) More 2) Kako se zove voda koja stoji? a) Stojaćica b) Rijeka c) Stajaćica 3) Kako se zove mjesto gdje se jedna voda ulijeva u drugu? a) Ušće b) Izvor c) Uljevnica 4) Koje su vode koje teku? a) Bara b) Rijeka c) Jezero d) Lokva e) More f) Potok 5) Sava je: a) Bara b) Jezero c) Potok d) More e) Lokva f) Rijeka 6) Roda je ptica: a) Selica b) Stanarica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti