Brže osmislite bolja predavanja
Od kojih osnovnih, sastavnih dijelova su izgrađena živa bića?, Što je živim bićima potrebno za rast, razvoj, kretanje... ?, Što biljke stvaraju pomoću Sunčeve energije?, Pomoću kojeg procesa pas oslobađa energiju iz hrane?, Kako se naziva proces stvaranja potomaka?, Navedi obilježja živih bića., Kojim organom uzima kisik iz okoliša šaran, a kojim poskok?, Kako će izlučiti štetne tvari pas?, Nadi četiri različita načina kretanja životinja., Obrazloži potrebu kretanja životinja., Navedi nekoliko svojstva nežive prirode npr. zlatnog prstena., Koja je razlika u građi živog bića i predmeta poput: metalnog ključa?.

Osobine živih bića

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti