Brže osmislite bolja predavanja
Od čega se sastoje smjese tvari?, Navedi primjer čiste tvari., Navedi primjer smjese tvari., Navedi primjer smjese tvari čiji se sastojci razlikuju obzirom na agregacijsko stanje., Navedi primjer smjese tvari čiji se sastojci međusobno mogu razlikovati okom., Navedi primjer smjese tvari čiji se sastojci međusobno mogu razlikovati promatranjem lupom., Je li zrak čista tvar ili smjesa tvari? Obrazloži svoj odabir., Je li mineralna voda čista tvar ili smjesa tvari? Obrazloži svoj odabir., Kojim postupkom se može dokazati da je vodovodna voda smjesa tvari?.

Čiste tvari i smjese tvari

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti