Brže osmislite bolja predavanja
Spojevi željeza - Žuta boja tla, Spojevi aluminija - Bijela boja tla, Rahlo tlo - Prostor između čestica tla ispunjen zrakom, Kapilarnost - Zadržavanje vode između čestica tla, Kiselina - Ocat, Lužina - Soda bikarbona, Kompost - Dohrana biljaka, Dublji sloj tla - Stabilnija temperatura, Površina tla - Intenzivnije promjene temperature, Tlo - Površinski dio kopna, Razlagači - Gujavice, bakterije, gljivice, Glinasto tlo - Slabije propusno tlo,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti