Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji od navedenih izjava najtočnije opisuje fosile? a) Izumrla, cjelovita bića. b) Ostaci živih bića. c) Ostaci izumrlih bića. d) Ostaci životinja u kamenu. 2) Odaberi točnu izjavu a) Organizmi se prilagođavaju okolišu. b) Organizmi koji su bolje prilagođeni proživljavaju. c) Organizmi i okoliš međusobno ne trebaju biti prilagođeni. 3) Kretanje po tlu nije: a) gmizanje b) puzanje c) hodanje d) rovanje 4) U tlu ne živi: a) gujavica b) miš c) rovac d) skakavac 5) Tko ne sudjeluje u razgradnji uginulih organizama u tlu? a) gljive b) bakterije c) gujavice d) štrige 6) Koji uvjet nije potrebno zadovoljiti za klijanje sjemenke? a) prisutnost vode b) povoljna temperatura c) prisutnost svjetlost d) prisutnost tla 7) Koju od prilagodbi imaju životinje koje žive u tlu? a) duge, mišićave noge b) velike, dobro razvijene oči c) kratko, oblo tijelo d) dobro razvijen sluh 8) Plodnosti tla neće pridonijeti prisutnost: a) vode b) gline c) gujavica d) mineralnih tvari

Prilagodbe organizma na život u i na tlu

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti