Brže osmislite bolja predavanja
1) Što prikazuje karta? a) Općine b) Gradove c) Hrvatske županije 2) Koliko ima županija u Republici Hrvatskoj? a) 20 b) 21 c) 23 3) Županija je teritorijalna i upravna jedinica. a) DA b) NE 4) Obilježja županije su a) Himna b) Grb c) Zastava 5) S kojim županijama graniči Međimurska županija? a) Krapinsko-zagorska županija b) Varaždinska županija c) Koprivničko-križevačka županija 6) S kojim državama graniči Međimurska županija? a) Srbija b) Slovenija c) Mađarska 7) Na čelu svake županije nalazi se a) Pročelnik b) Gradonačelnik c) Župan 8) Župan i njegova uprava smješteni su u gradu koji je županijsko sjedište. a) DA b) NE 9) Gradovi u Međimurskoj županiji su: a) Kotoriba b) Prelog c) Mursko Središće 10) Rijeke u Međimurskoj županiji su: a) Drava b) Dunav c) Mura 11) Kulturne ustanove su a) Škole i fakulteti b) Tvornice i hoteli c) Knjižnice i kazališta 12) Zdravstvene ustanove su a) Banke i trgovine b) Muzeji i galerije c) Bolnice i ljekarne

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti