1) a6·a2=a12 a) Helyes b) Helytelen 2) a8·a3 =a12 a) Helyes b) Helytelen 3) a6·a3=a18 a) Helyes b) Helytelen 4) a-2·a5=a3 a) Helyes b) Helytelen 5) a3·a4=a7 a) Helyes b) Helytelen 6) a-6·a6=1 a) Helyes b) Helytelen 7) a5·a4=a6 a) Helyes b) Helytelen 8) a3·a2=a6 a) Helyes b) Helytelen 9) a-12·a25=a13 a) Helyes b) Helytelen 10) a-2·a4=a2 a) Helyes b) Helytelen 11) am·an=am+n a) Helyes b) Helytelen 12) a2·a4=a6 a) Helyes b) Helytelen 13) a5·a9=a45 a) Helyes b) Helytelen 14) a7·a4=a28 a) Helyes b) Helytelen 15) a·a4=a4 a) Helyes b) Helytelen 16) a6·a3=a9 a) Helyes b) Helytelen 17) a5·a7=a35 a) Helyes b) Helytelen 18) a3·a3=a6 a) Helyes b) Helytelen 19) a2·a5=a8 a) Helyes b) Helytelen 20) a-1·a7=a6 a) Helyes b) Helytelen 21) a-2·a9=a7 a) Helyes b) Helytelen 22) a5·a7=a12 a) Helyes b) Helytelen 23) a9·a2=a29 a) Helyes b) Helytelen 24) a2·a4=a8 a) Helyes b) Helytelen

hatványozás azonosságai 2. változat

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?