Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je riječ točno napisana? a) vijetar b) vjetar 2) Koja je riječ točno napisana? a) osmijeh b) osmjeh 3) Koja je riječ točno napisana? a) vidio b) vidjeo 4) Koja je riječ točno napisana? a) tijedan b) tjedan 5) Koja je riječ točno napisana? a) strijelica b) strjelica 6) Koja je riječ točno napisana? a) dijevojčica b) djevojčica 7) Koja je riječ točno napisana? a) cijela b) cjela 8) Koja je riječ točno napisana? a) pješak b) piješak 9) Koja je riječ točno napisana? a) tjelo b) tijelo 10) Koja je riječ točno napisana? a) snjeg b) snijeg 11) Koja je riječ točno napisana? a) sjena b) sijena 12) Koja je riječ točno napisana? a) zdijela b) zdjela 13) Koja je riječ točno napisana? a) odjelo b) odijelo 14) Koja je riječ točno napisana? a) prijelaz b) prjelaz 15) Koja je riječ točno napisana? a) savijet b) savjet

Riječi sa ije/je/e/i

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti