1) Ti pripadaš zajednici a) Klizača na ledu b) Učenika 3. razreda c) Lovačkog društva 2) Važno je naše razredno pravilo a) Slušaj druge dok govore b) Upadaj svakome u riječ c) Pričaj što glasnije 3) Koga biramo na izborima? a) Poštara b) Predsjednika (razreda, države) c) Prometnog policajca 4) Koje od navedenog nije pravo djece? a) Pravo na neposlušnost. b) Pravo na školovanje. c) Pravo na zaštitu. d) Pravo na neposlušnostPravo na igru. 5) Ljudsko tijelo je složen a) stroj b) aparat c) organizam 6) Od čega se sastoji organizam? (izbaci uljeza) a) Organa b) Dijelova tijela c) Lego kockica 7) Naš najveći organ je a) mozak b) bubreg c) koža 8) Pumpa za krv u ljudskom organizmu je a) srce b) pluća c) bubrezi 9) Zarazne se bolesti lako šire. a) Da b) Ne 10) Za sprečavanje obolijevanja od zaraznih bolesti važno je a) ići zubaru b) ići frizeru c) redovito se cijepiti 11) Kako dijelimo prirodu? a) Na umjetnu i prirodnu b) Na plastičnu i organsku c) Na živu i neživu 12) Živa bića su (izbaci uljeza): a) ljudi b) planine c) životinje d) biljke 13) Uvjeti života su (izbaci uljeza) a) sunce b) bubamara c) voda d) zrak e) tlo 14) Biljke proizvode hranu samo za sebe? a) Da b) Ne 15) Životinje se hrane samo biljkama? a) Ne b) Da 16) Dio biljke koji se nalazi pod zemljom zove se a) korijen b) plod c) list 17) Medvejd je a) mesožder b) biljožder c) svežder 18) Životinje dijelimo na (izbaci uljeza) a) mesoždere, biljoždere i sveždere b) divlje i pitome c) opasne i mazne 19) Izbaci uljeza a) lisica b) srna c) tigar d) lav 20) Sa slike živoj prirodi pripadaju: a) voda, stablo i oblak b) stablo i trava c) voda i oblaci 21) Najbrojnije životinje na svijetu su a) ribe b) zvijeri c) domaće životinje d) kukci 22) Hranjive tvari po tijelu raznosi a) krv b) zubi c) nos d) koža 23) Osjet dodira nam pruža a) krv b) zubi c) nos d) koža 24) Disanje i mirisanje nam omogućuje a) krv b) zubi c) nos d) koža 25) Usitnjavanje hrane obavljamo a) krvlju b) zubima c) nosom d) kožom 26) Sve biljke i životinje koje žive na jednom mjestu čine a) životnu obitelj b) životne partnere c) životnu zajednicu

MOJE TIJELO I ŽIVI SVIJET - priprema za ispit

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?