Brže osmislite bolja predavanja
1) Osnivač Židovstva je: a) Mojsije b) Adam c) Izak d) Abraham 2) Židovi Boga nazivaju: a) Jahve b) Alah c) Buda d) Isus 3) Sveta knjiga Židova je: a) Novi Zavjet b) Tora c) Čitanka d) Kur'an 4) Na temeljima Židovstva nastale su religije: a) Kršćanstvo i Islam b) Budizam i Islam 5) Bog je objavio svoju volju na brdu Sinaj: a) Aronu b) Adamu i Evi c) Mojsiju d) Abrahamu 6) Tora, sveta knjiga Židova, još se naziva:  a) Zakon ili Brojevi b) Zakon ili Petoknjižje c) Zakon ili Poslanice d) Zakon ili Tužaljke 7) Sveti dan u tjednu koji je Židovima dan za molitvu i odmor naziva se: a) Šabat b) Nedjelja c) Veliki Petak d) Blagdan Svih Svetih 8) Židovski vjerski učitelj naziva se: a) don b) rabin c) fratar d) pater 9) Židovski vjernici okupljaju se u : a) džamiji b) hramu c) sinagogi d) crkvi 10) Plava zvijezda, kao simbol Židovstva poznatija je kao: a) Judina b) Salomonova c) Izaijina d) Davidova 11) Sedmerokraki svijećnjak naziva se: a) pentateuh b) menora c) šabat d) sinagoga 12) Poznati Zid plača, mjesto molitve i jedini ostatak Salomonova hrama, nalazi se u: a) Jeruzalemu b) Nazaretu c) Betlehemu d) Jerihonu 13) Knjiga koja donosi tumačenje Mojsijeva zakona je: a) Kur'an b) Biblija c) Tora d) Talmud 14) Židovi mole molitvu: a) Čuj, Gospodaru! b) Čuj, Izraele! c) Čuj, Svesilni! d) Čuj, Svevladaru! 15) Za Židova je najveći zakon: a) Isusovo Zlatno pravilo b) Hamurabijev zakonik c) 10 Božjih zapovijedi d) vlastita savjest

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti