1) Osnivač Židovstva je: a) Mojsije b) Adam c) Izak d) Abraham 2) Židovi Boga nazivaju: a) Jahve b) Alah c) Buda d) Isus 3) Sveta knjiga Židova je: a) Novi Zavjet b) Tora c) Čitanka d) Kur'an 4) Na temeljima Židovstva nastale su religije: a) Kršćanstvo i Islam b) Budizam i Islam 5) Bog je objavio svoju volju na brdu Sinaj: a) Aronu b) Adamu i Evi c) Mojsiju d) Abrahamu 6) Tora, sveta knjiga Židova, još se naziva:  a) Zakon ili Brojevi b) Zakon ili Petoknjižje c) Zakon ili Poslanice d) Zakon ili Tužaljke 7) Sveti dan u tjednu koji je Židovima dan za molitvu i odmor naziva se: a) Šabat b) Nedjelja c) Veliki Petak d) Blagdan Svih Svetih 8) Židovski vjerski učitelj naziva se: a) don b) rabin c) fratar d) pater 9) Židovski vjernici okupljaju se u : a) džamiji b) hramu c) sinagogi d) crkvi 10) Plava zvijezda, kao simbol Židovstva poznatija je kao: a) Judina b) Salomonova c) Izaijina d) Davidova 11) Sedmerokraki svijećnjak naziva se: a) pentateuh b) menora c) šabat d) sinagoga 12) Poznati Zid plača, mjesto molitve i jedini ostatak Salomonova hrama, nalazi se u: a) Jeruzalemu b) Nazaretu c) Betlehemu d) Jerihonu 13) Knjiga koja donosi tumačenje Mojsijeva zakona je: a) Kur'an b) Biblija c) Tora d) Talmud 14) Židovi mole molitvu: a) Čuj, Gospodaru! b) Čuj, Izraele! c) Čuj, Svesilni! d) Čuj, Svevladaru! 15) Za Židova je najveći zakon: a) Isusovo Zlatno pravilo b) Hamurabijev zakonik c) 10 Božjih zapovijedi d) vlastita savjest

Top-lista

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za top-listu.

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?